Издателство „Авиана” е създадено през 2013 г. То има за цел да предостави на читателите оригинални и преводни литературни произведения на съвременни автори и класици.

Издателство „Авиана” работи с утвърдени преводачи от различни езици, талантливи дизайнери, редактори и сътрудници.

Ако желаете да публикувате своя книга, ние можем да направим предпечата, дизайна на корицата й и да я отпечатаме.

„Авиана” сътрудничи с партньори от престижни литературни агенции и издатели в чужбина.